Osakekirjan mitätöinti!

Asunto-osakeyhtiöt, joita hoidamme, on siirretty Maanmittauslaitokselle, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Nyt jatkossa jokainen osakas huolehtii itse paperisen osakekirjan muuttamisesta sähköiseksi omistajamerkinnäksi. Tästä puhutaan myös osakekirjan mitätöintinä, joka tapahtuu asioimalla Maanmittauslaitoksen sähköisessä asiointipalvelussa tai toimipisteessä.

Osakekirja on mitätöitävä viimeistään 10 vuoden kuluessa siitä, kun taloyhtiö on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään. Osakekirjan mitätöinti maksaa tällä hetkellä 63 €/osake.

Jatkossa taloyhtiöiden osakeluettelon ylläpidosta ja omistajakirjausten tekemisestä vastaa Maanmittauslaitos. Omistajavaihdosta tulee isännöitsijälle tieto Maanmittauslaitoksen kautta. Uuden omistajan rekisteröintiä ei voi enää tehdä isännöintiyrityksessä. Toki asiasta voi ilmoittaa isännöitsijälle, jotta saadaan vastikkeen maksu alkamaan oikeaan aikaan uudelle omistajalle. Taloyhtiö saa jatkossa osakkaiden yhteystiedot esim. yhtiökokouskutsun toimittamiseksi Maanmittauslaitokselta. Tämän takia on erittäin tärkeää, että ilmoitat mahdolliset yhteystietojen muutokset Maanmittauslaitokselle.

https://osakehuoneistorekisteri.fi/osakkeenomistajille