Palovaroittimet taloyhtiön vastuulle!

Nykyinen pelastuslaki velvoittaa, että rakennuksissa on vähintään yksi palovaroitin jokaisen kerroksen alkavaa 60 neliömetriä kohden. Palovaroittimet on testattava säännöllisesti ja laitteet vaihdettava uusiin kymmenen vuoden välein. Lisäksi varoittimien on täytettävä EN14604-standardin vaatimukset.

Koska varoittimet ovat olleet valtaosin asukkaiden vastuulla, ei pelastuslain velvoitteita aina ole noudatettu.

SPEK ja ARA tutkivat vuokratalojen asuntojen palovaroittimia vuonna 2021. Asukkaan vastuulla olevissa asunnoissa jopa 70 prosentissa oli puutteita palovaroittimissa. Asukkaan sosioekonominen tilanne on vaikuttanut siihen, löytyykö asunnosta riittävä määrä toimivia palovaroittimia.

Taloyhtiöissä palovaroittimen puuttuminen on heikentänyt myös naapurien turvallisuutta.

Pelastuslain muutos astuu voimaan jo vuoden 2024 alusta, ja sitä seuraa kahden vuoden siirtymäaika. Vuoden 2026 alusta lähtien palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuu siirtyy asukkailta rakennuksen omistajille. Tämän siirtymäajan aikana taloyhtiöt ja isännöinti ehtivät suunnitella, miten uudet velvoitteet käytännössä hoidetaan.

Asukkaan vastuulle jää jatkossa ainoastaan ilmoittaa vioista, kuten pariston loppumisesta, sekä huolehtia laitteen testaamisesta.

Palovaroittimia koskevan vastuun siirtyminen taloyhtiölle parantaa jatkossa koko kiinteistön turvallisuutta. Asuntojen palovaroittimien vaihtoväli, paristojen kesto ja käyttöikä ovat taloyhtiön tiedossa eikä huoneistojen paloturvallisuus jää arvailujen varaan.

Taloyhtiöiden on päätettävä esimerkiksi siitä, asennetaanko huoneistoihin paristokäyttöiset varoittimet vai esimerkiksi pitkäkestoisilla akuilla varustetut laitteet.

Mikäli taloyhtiössä tehdään jatkossa iso rakennuslupaa vaativa saneeraus, laki vaatii, että viimeistään sen yhteydessä siirrytään sähköverkkoon kytkettyihin varoittimiin.