Sähköinen huoneistotietojärjestelmä

Paperisista osakekirjoista siirrytään sähköiseen huoneistotietojärjestelmään. Taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa ylläpito huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Huoneistotietojärjestelmän ylläpitävä viranomaistaho on Maanmittauslaitos. Kun taloyhtiö on siirretty sähköiseen järjestelmään, isännöintitoimisto tiedottaa siitä osakkaita. Sen jälkeen tulee osakkaan hakea omistuksen sähköistä rekisteröintiä ja paperisen osakekirjan mitätöintiä 10 vuoden kuluessa.

Jos osakehuoneisto vaihtaa omistajaa, osakkaan on haettava omistuksen rekisteröintiä kahden kuukauden kuluessa luovutuskirjan allekirjoituksesta tai omistusoikeuden siirtymisestä.

Jos osakekirja on kadonnut tai tuhoutunut, tulee osakkaan hakea osakekirjan kuolettamista asuinpaikan käräjäoikeudelta. Kun osakekirja on kuoletettu, käräjäoikeus toimittaa päätöksen, joka tulee liittää sähköisen rekisteröintilomakkeen liitteeksi.

Jos osakekirja on pankissa lainan vakuutena, voi pankin valtuuttaa tekemään omistusoikeuden rekisteröinnin puolestasi.